Hinderickx &
Winderickx

Nbd
home
catalogus
brouwers
filosofie
ijzer
nieuw
oud
parelduiker
pers
privé-domein
remco campert
reve
schaken
wfh
xbibliofiel
e-mail

winkeldagboek
   Hommage
   rectificatie
   nov. '03
   dec. '03
   jan. '04
   feb.-mei '04
   utrechtschaak
   de Volkskrant
   Vrij Nederland
   Boekblad
   Het Parool
   Biblion
   Literair Ned.
   De Morgen
   Nederlands Dagblad
   Boekenpost
   Biblion (2)
   Moorsmagazine
   Propria Cures
   Boekenwereld

oude gracht 234

drukwerk
links
gedicht
Nederlandse versieAntiquariaat Hinderickx & Winderickx
Recensies van het Winkeldagboek.

De oude ex-antiquaar Anton Gerits besprak het boek voor de Nederlandse Bibliotheekdienst:

Een selectie uit 6000 pagina's dagboeknotities (1983-2003) van twee partners in een antiquariaatsboekwinkel in Utrecht gespecialiseerd in Nederlandse en buitenlandse letterkunde, filosofie en kunst: 'Hinderickx & Winderickx'. Veel anekdotes en misprijzende opmerkingen over klanten, afgewisseld met veelal oubollige commentaren op het dagelijks leven, lust en onlust, twijfel aan het beroep, iets over boekenprijzen, weinig inhoudelijks. De taal is de spreektaal van de onbekommerde straatkoopman die rang noch stand erkent, noch hoffelijkheid of begrip voor mensen die voor 'dom' gehouden worden. Soms, ondanks zichzelf, grappig. Duidelijk blijkt dat de op deze wijze beoefende tweedehandsboekhandel een zeer marginale commercie is. De auteurs volstaan met over hun situatie met sarcasme en soms best onderhoudend te babbelen, maar halen het niet bij gelijksoortige boekhandelarenconfidenties. Het boek zal jonge mensen eerder afschrikken dan inspireren.

'De spreektaal van de onbekommerde straatkoopman,' zegt Gerits. Lisa Kuitert vergelijkt onze stijl met die van W.F. Hermans en Jeroen Brouwers.
Het
Winkeldagboek haalt het niet bij 'gelijksoortige boekhandelarenconfidenties'. We zijn benieuwd waar de heer Gerits hier op doelt. Toch niet op zijn eigen, onder de titel Books do furnish a life nog te verschijnen herinneringen als antiquaar? Of op het eveneens voor 2004 aangekondigde Beginnen is winnen. Ideeën voor beginnende boekenverzamelaars? Twee boeken die, hopen we, 'jonge mensen' wel zullen inspireren.
We moeten vrezen dat de heer Gerits bij het schrijven van zijn afwijzende stukje geïnspireerd werd door jaloezie. Wij hebben immers niets te klagen over gebrek aan belangstelling voor ons
Winkeldagboek, terwijl Gerits' onder de voor 'jonge mensen' ongetwijfeld bijzonder inspirerende titel Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan verschenen antiquarische herinneringen slechts werden opgemerkt door het Reformatorisch Dagblad.